(VTC14)_Phát minh loại tẩu hút thuốc thay thế thuốc lá điện tử

0(VTC14) – Thuốc lá điện tử thực chất là một loại thiết bị làm bay hơi. Thay vì đốt cháy lá thuốc lá, thiết bị này đốt nóng chất lỏng, chất lỏng sẽ biến thành hơi và được hít vào. Tuy một số người lý luận rằng hơi từ thuốc lá điện tử không gây hại cho sức khỏe như thuốc lá truyền thống, song nhiều cơ quan quản lý và các chuyên gia y tế không đảm bảo đúng là như vậy. Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, mới đây tại Pháp, các nhà nghiên cứu đã phát minh ra một loại tẩu hút thuốc bằng đồng với hy vọng có thể thay thế thuốc lá điện tử, đồng thời đảm bảo sức khỏe của người dùng.

VTC14, hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, tẩu hút thuốc lá

Xem Thêm Bài Viết Sức Khỏe Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/suc-khoe

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *