(VTC14)_Ca tán sỏi nội soi qua da đầu tiên thành công tại bệnh viện tuyến tỉnh

0(VTC14) -Tán sỏi thận qua da siêu nhỏ là phương pháp tán sỏi nội soi hiện đại giúp bệnh nhân có sỏi thận kích cỡ lớn trên 2 cm giảm tỷ lệ tổn thương và hiện mới chỉ có một số cơ sở y tế tuyến trung ương. Tuy nhiên, đã vừa có thêm một cơ sở y tế tuyến tỉnh thực hiện kỹ thuật này, đó là Bệnh viện A Thái Nguyên.

VTC14, Ca tán sỏi nội soi, Ca tán sỏi nội soi qua da, nội soi qua da

Xem Thêm Bài Viết Sức Khỏe Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/suc-khoe

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *