Unit 2: Part B – My birthday trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 7|HỌC247

311. Số đếm và số thứ tự [00:52] 2. Unit 1 Lớp 7 Task B1 [03:46] 3. Unit 1 Lớp 7 Task B2 [05:05] 4. Unit 1 Lớp 7 Task B3 [06:29] 5. Unit 1 Lớp 7 Task B4 [08:02] 6.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/giao-duc

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

31 Comments

 1. Để

  D

  Thề luôn

  Cô dảng dể hiểu vl

  ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  Reply
 2. ☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠🤓☠☠☠☠☠☠

  Reply
 3. Dịch tiếng việt ra luôn 😒❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌😞😤😢👌🙃😜😏😛😉😆😒😝❌👍👼😻🏰😤😞👌😤😞👌😤😞👌😤😞👌😤😞👌😤😞👌

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *