Tình yêu – Langhub.com [học tiếng Anh]

31Tình yêu – Nguồn cung cấp tập tin âm thanh mp3 và các tập tin video cho người học tiếng Anh. Các bài học được viết cho những người tìm cách để học tiếng Anh cho du lịch, thương mại, những người sống ở các nước nói tiếng Anh, hoặc những người chỉ đơn giản là tìm cách để học tiếng Anh.

Love, learn, english, vietnamese, language, free, Tình yêu, học tiếng Anh

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/giao-duc

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

31 Comments

  1. Ở đây đàn ông phải chu cấp cho cuộc sống của phụ nữ. Chồng chu cấp cho vợ mọi thứ, lo cho vợ từng bước chân, chỉnh sửa cho vợ từng tí một, làm thế đã chuẩn chưa.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *