Tiếng, từ, từ đơn, từ phức phần 1 – Bồi dưỡng Tiếng Việt 5 – Cô Trần Thị Vân Anh – HOCMAI

30– Tiếng, từ, từ đơn, từ phức phần 1 – Bồi dưỡng Tiếng Việt 5 – Cô Trần Thị Vân Anh – HOCMAI
– Khoá Bồi dưỡng Tiếng Việt 5 phát hành tại HOCMAI.VN
– Xem các chuyên đề cùng khoá học tại:
– Hotline : 1900-6933 nhánh 2
– Page : facebook.com/THCS.Tieuhoc

hocmai.vn, học online, Tiếng, từ, từ đơn, từ phức, Bồi dưỡng Tiếng Việt 5, Trần Thị Vân Anh

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/giao-duc

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

30 Comments

  1. n;nj;jjj;;cwqoicccccccccdjnnkknsmsamjqskwnjqnjkndjpqiwjjjjjjlxkdnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

    Reply
  2. 😅😴😴😴😴😴😴😣😣😣😣😥😥😥😮😮😪😪😪😪😫😒😫😓😓😓😔😔😔😔😕😕😕😕😕🙃🙃🙃🙃😲😲😲☹☹☹☹😖😖😖😖😞😞😞😞😟😟😟😟😤😤học lắm học nhiều

    Reply
  3. Từ chưa phải là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của một ngôn ngữ. Nếu phân tích từ thành những bộ phận nhỏ hơn. Ta thu được các từ tố. Từ tố được xem là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của một ngôn ngữ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *