Thiên Thượng Thiên Hạ , Duy ngã độc tôn, Nhất thiết thế gian, Sinh lão bệnh tử

0Thầy Thích Thông Trí giảng Tại Thiền Tự Hương Hải Canada
Lễ Phật Đản 2014

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Sức Khỏe Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/suc-khoe

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *