Phần 2: Viêm gan C được điều trị như thế nào? (Hepatitis C Treatment)

0Phần 2: Viêm gan C được điều trị như thế nào? (How is hepatitis C treated?)

Video này bao gồm những thông tin cơ bản về điều trị bệnh viêm gan C, các loại thuốc được sử dụng và trong bao lâu, các phản ứng phụ có thể có, và cơ hội điều trị thành công (Được phát triển bởi TREAT Asia/amfAR – The Foundation for AIDS Research)

amfAR, AmfAR The Foundation For AIDS Research (Organization), TREAT, Hepatitis C (Disease Or Medical Condition), Public Health, health, Vietnamese Language (Human Language), Vietnam (Country), HIV Infection (Disease Or Medical Condition), AIDS (Disease Or Medical Condition)

Xem Thêm Bài Viết Sức Khỏe Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/suc-khoe

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *