Nguyen ly ke toan phan 1

16Nguyên lý kế toán là môn cơ sở ngành để học kế toán, để học tốt kế toán các bạn nhớ theo dõi đầy đủ các video nhé. Trong phần nguyên ký kế toán có 7 phần (gồm 7 chương)
Chương I: Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán
Chương II: Phương pháp Chứng từ kế toán
Chương III: Phương pháp Tài khoản kế toán
Chương IV: Phương pháp Tính giá
Chương V: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động SXKD
Chương VI: Phương pháp Tổng hợp và cân đối kế toán
Chương VII: Sổ kế toán và tổ chức công tác kế toán

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/giao-duc

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

16 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *