Lương y Võ Hoàng Yên trị bệnh bại liệt (October 5, 2014) Chùa Việt Nam, Houston, Texas, USA.

0Lương y Võ Hoàng Yên trị bệnh hở khớp xương, tại chùa Việt Nam Texas, ngày 5 tháng 10 năm 2014. website: www.vohoangyen.com e-mail: cusithienvan@gmail.com.
Video by Truc Vo Phone: 832 475 4772 e-mail: trucvovi@gmail.com

Vo Hoang Yen, Ho Khop Xuong, Joint dislocation

Xem Thêm Bài Viết Sức Khỏe Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/suc-khoe

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *