How to sew the bride at home. Hướng dẫn may lúp cô dâu đơn giản tại nhà.

3How to sew the bride at home. Cách may lúp cô dâu đơn giản tại nhà.
You prepare 1 piece of lace fabric length 5m + 1 piece 1.2m x 1.2m mesh chiffon fabric then follow the instructions as video
các bạn chuẩn bị 1 khúc vải ren dài 5m + 1 khúc vải voan lưới 1.2m x 1.2m rồi làm theo hướng dẫn như video

may lúp cô dâu, Lúp cô dâu đơn giản, bride

Xem Thêm Bài Viết Ẩm Thực Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/am-thuc

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

3 Comments

  1. قناة عالم تصميم الزفاف و التطريز · Edit

    🔔🔔🔔👍👍👍👍👍👍👍🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔💝💝💝💝💝💝💝💝💝🙇🙇🙇🙇🙇🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔👍🔔🔔👍🔔🙇🔔👍🔔🙇👍🔔🙇🙇💝💝💝💝💝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💝

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *