Học tiếng anh đơn giản/ Cấm hút thuốc lá/ No smoking.

0Đây là một mức độ cấm vận mới, và nó thật tuyệt vời!
Mình đến Singapore chỉ để nghe rằng bắt đầu từ 1/1/2019…toàn bộ khu vực rộng 2, 9km mà mình đang ở…sẽ hoàn toàn cấm việc hút thuốc lá. Lệnh cấm này không chỉ là “”Cấm hút thuốc trong phòng””. Mà nó còn là “”Cấm hút thuốc ở hầu hết mọi nơi!””
Nếu bạn chưa hiểu rõ điều này ngay lúc này…thì mình nghĩ hút thuốc là một việc có hại. Vậy nên nếu luật này ngày càng phổ biến trên thế giới…thì thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn!

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Sức Khỏe Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/suc-khoe

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *