HNKHT4 – PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU THẨM MỸ

0Hội nghị Khoa học Kỹ Thuật Răng Hàm Mặt lần thứ 38 tại Khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Dược TPHCM vào ngày 04 và 05 tháng 4 năm 2016.

Biễu diễn lâm sàng: PHẪU THUẬT TẠI HÌNH NHA CHU THẨM MỸ
Phẫu thuật viên: Ths. Đỗ Thu Hằng
Ths. Nguyễn Bích Vân
Quay phim và hiệu chỉnh: SV Nguyễn Trần Minh Đức – RHM10

cười hở nướu, cười hở lợi, gummy smile, phẫu thuật nha chu, nha chu thẫm mỹ, BS Bích Vân, BS Thu Hằng, Hội nghị tháng 4, Khoa Răng Hàm Mặt

Xem Thêm Bài Viết Sức Khỏe Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/suc-khoe

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *