Dùng thuốc kích rễ N3M cho những gốc mai vàng

0Dùng thuốc kích rễ N3M cho những gốc mai vàng
Đối với việc chăm sóc cây mai vàng không hợp lý sẽ làm cho cây bị hư bộ rễ cây sẽ nhanh chống xuống sức bằng biểu hiện chai lỳ không ra đọt và héo dần hoặc chết nhánh, nếu cây mai vàng nằm trong biểu hiện này chúng ta nên tiến hành kiểm tra bộ rễ và toàn thân cây coi cây mai có bị gì hay không nếu cây mai vàng không bị bệnh cành lá thì coi như cây mai đã bị hư bộ rễ tiến hành đem trồng lại và sử lý kích rễ một cách đúng đắn để tạo cho cây mai vàng phát triển lại bộ rễ đây là cách hữu hiệu nhất để cứu cây kết hợp thuốc kích rễ n3m tưới gốc 3 đến 4 ngày 1 lần tùy theo chậu lớn nhỏ mà có cách sử lý. Trong video này hướng dẫn chúng ta cứu cây mai vàng bằng thuốc kích rễ n3m.

Dùng thuốc kích rễ cho những gốc mai vàng, Giâm cành mai vàng, Sử lý cây mai vàng bị suy, Uốn tạo dáng cho cây mai vàng, Bón phân cho cây mai vàng sau tết, Bấm cành mai vàng sau tết, Tạo bộ rễ cho cây mai con mới trồng

Xem Thêm Bài Viết Sức Khỏe Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/suc-khoe

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *