Đọc sách cùng bé

0Video được trích trong cuốn sách “10 ngày ngắm thế giới của MẮT NHẮM TỊT” sách thuộc dự án “Trẻ em viết cho trẻ em”.

Cuốn sách sẽ được phát hành vào ngày 06/04/2019

Cuốn sách sẽ mang đến cho:

– Các bạn nhỏ:
Hành trình tập quan sát, tập “mở mắt” và tập sử dụng tiếng Việt
Học cách quan sát, ghi chép và từ bỏ các bài văn mẫu

– Phụ huynh:
Phương pháp hữu hiệu dạy con học tiếng Việt
Hiểu hơn về thế giới tưởng tượng của trẻ con

Kids, trẻ em, cha mẹ, audiobooks, đọc sách cùng bé, học tiếng Việt

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/giao-duc

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *